Menu

Pravidla

Základní pravidla FF Cosplay - PROSÍM, POZORNĚ ČTĚTE!

 1. Soutěže se smí zúčastnit jednotlivci v kostýmech představujících filmové, seriálové, herní, comicsové, anime, sci-fi, fantasy, či jakékoliv jiné postavy. Kostým nemusí představovat konkrétní postavu z filmu nebo seriálu, knihy nebo hry, může jimi být pouze inspirován.
 2. FFCosplay je určena pro účastníky Festivalu Fantazie. Každý účastník musí mít koupenou vstupenku minimálně na dva dny conu.
 3. Do soutěže se nesmí přihlásit žádné kostýmy, které se umístily na prvních třech místech na českých i zahraničních akcích za poslední rok.
 4. Soutěže se mohou zúčastnit kostýmy, které si soutěžící zhotovil sám, nebo mu je zhotovil někdo jiný. V hodnocení k tomu mohou ale někteří porotci přihlédnout. Zúčastnit se nesmí licencované kostýmy vyráběné specializovanými firmami, zakoupené zpravidla na internetu.
 5. Soutěže se NESMÍ zúčastnit kostýmy, které se umístily v předchozích ročnících v jakékoliv kategorii na prvních třech místech. Účastníci, kteří se umístili v předchozích ročnících na prvních třech místech v jakékoliv kategorii, se mohou zúčastnit, pokud mají jiný kostým, než ten, v jakém se umístili v předchozích ročnících. Soutěže se nesmí zúčastnit výherce Divácké ceny, pokud se umístil na prvních třech místech v jakékoliv kategorii. Kostýmy, které se zúčastnily předchozích ročníků a neumístily se na prvních třech místech, se dalšího ročníku MOHOU zúčastnit znovu.
 6. Kategorie Film/Seriál, Animáky/Komiks/Knihy a Games jsou POUZE pro jednotlivce.
 7. Kategorie Skupiny je určena pro dva a více soutěžících. Kostýmy spolu musí tématicky souviset.
 8. Jeden účastník se smí zúčastnit i více kategorií, NESMÍ se však zúčastnit vícekrát v jedné kategorii.
 9. Počet účastníků bude omezen na 20 soutěžících. K omezení či rozšíření počtu účastníků může dojít v případě rozhodnutí pořadatelů Festivalu Fantazie nebo předsedy poroty soutěže. V tomto případě dostanou přednost předem registrované kostýmy podle svého pořadí. V případě nedostatku přihlášených účastníků bude soutěž zrušena.
 10. Účastníci soutěže se registrují předem na www stránkách soutěže pomocí elektronické přihlášky. Ve chvíli, kdy organizátor přihlášování uzavře, NENÍ MOŽNÉ se už přihlásit.
 11. Účastník soutěže by měl dodat hudbu nebo zvukovou stopu, která bude použita během jeho prezentace. Hudbu nebo zvukovou stopu lze dodat pomocí přihlášky.
 12. Pokud účastník nedodá hudbu prostřednictvím přihlášky, bude mu přidělena, případně ji může donést ve formátu MP3 nejpozději hodinu před konáním soutěže.
 13. V případě, že se zaregistrovaný účastník rozhodne svoji účast v soutěži zrušit, musí tak učinit do 24 hodin před konáním soutěže během konání festivalu, nebo na e-mail před konáním festivalu.
 14. Kostýmy budou rozděleny do čtyř kategorií. Podrobnější informace o kategoriích naleznete na stránce KATEGORIE. Minimální počet soutěžících v jedné kategorii je pět. Pokud se do dané kategorie přihlásí soutěžících méně, bude v ní vyhlášeno pouze jedno místo. Účastníci uvádějí kategorii při registraci. Pokud pořadatel usoudí, že kostým přihlášeného patří do jiné kategorie, bude účastník přeřazen do odpovídající kategorie.
 15. Účastníci kategorií Film/Seriál, Animáky/Komiks/Knihy a Games budou mít přibližně minutu a půl na prezentaci svého kostýmu před porotou a diváky. Účastníci kategorie Skupiny budou mít přibližně tři minuty. Více na stránce PRO SOUTĚŽÍCÍ.
 16. V každé kategorii budou vyhodnoceny tři nejlepší kostýmy. Pokud se přihlásí málo soutěžících, popř. budou zrušeny kategorie, bude vyhodnocen jen jeden nejlepší kostým. Podrobnosti o průběhu hodnocení naleznete na stránce HODNOCENÍ.
 17. Soutěže se nesmí zúčastnit děti do 8 let, nad 8 let pouze v doprovodu rodičů!
 18. Kdo poruší pravidla před nebo během soutěže, bude ze soutěže vyloučen. Kdo se bude v průběhu soutěže chovat nevhodně, rušit ostatní soutěžící, případně narušovat průběh soutěže, bude také vyloučen.
 19. Přihlášením do soutěže souhlasí účastník s použitím obrazového i video materiálu pro potřeby FFCosplay i Festivalu Fantazie.

Během soutěže bude vyhlášena i Cena diváků. Diváci tedy budou moci během soutěže volit kostým, který je zaujal.

Pravidla Ceny diváků

 1. Diváci budou mít možnost si během soutěže zvolit nejlepší kostým nezávisle na porotě. Vítěz bude jen jeden, z jakékoliv kategorie.
 2. Diváci dostanou při vstupu do místnosti QR kód, který jim umožní hlasovat pro jednoho soutěžícího/skupinu.
 3. Elektronické hlasování pomocí QR kódu se zpřístupní až po vystoupení všech soutěžících.
 4. Vítěz bude vyhlášen v závěru po vyhlášení hlavních kategorií.

Pravidla pro vyhlášení absolutního vítěze

 1. Absolutním vítězem se stane ten, kdo při součtu bodů obdrží od všech porotců nejnižší počet bodů.
 2. Porota určí tohoto vítěze s přihlédnutím k výsledkům Ceny diváků.
 3. Tento vítěz bude automaticky vyňat ze své kategorie, tedy ti, co se umístili za ním, se automaticky posunou o jedno místo.
 4. Absolutní vítěz získá hlavní cenu a stane se celkovým vítězem soutěže.
 5. Absolutní vítěz může vzejít z jakékoliv kategorie.
 6. Pokud obdrží nejmenší počet bodů skupina, porotci vyberou z této skupiny jeden kostým, který cenu obdrží.

Porota může, ale i nemusí vyhlásit Cenu za nejlepší prezentaci kostýmu.

Pravidla Ceny za nejlepší prezentaci kostýmu

 1. Tuto cenu uděluje porota jednomu účastníkovi nebo skupině, která podle jejího uvážení předvede nejlepší prezentaci kostýmu.
 2. Tato cena bude udělena pouze v případě, že se soutěžící nebo skupina s nejlepší prezentací neumístí na prvních třech místech v jakékoliv kategorii.

© 2024 Organizační tým FF Cosplay