Menu

Přihláška

Registrace do FF Cosplay

Prosím, než se přihlásíte, pročtěte si PRAVIDLA!

Pokud se budete chtít odhlásit, pište na tento e-mail. Nejpozději však den před konáním soutěže. Pořadatel akce si vyhrazuje právo vás v případě uvážení zařadit do jiné soutěžní kategorie.


např. Arwen, Trinity, pokud nejde o konkrétní postavu, tak např. "sithský kostým, bradavický hábit", apod
Jak se vaše skupina jmenuje, příp. co představujete
Zde napište popis svého kostýmu, např. co představuje, z jakého je filmu, či seriálu a další informace, které považujete za zajímavé pro porotce. Pokud nemáte ke kostýmu obrázkový zdroj, dodejte do anotace textový zdroj, ze kterého vás kostým vychází
Zde nahrajte referenční obrázek, zdroj, ze kterého váš kostým vychází.
Zde nahrajte hudbu nebo zvukovou stopu, která bude hrát při prezentaci vašeho kostýmu. Pokud hudbu nepřiložíte k přihlášce, pošlete ji na e-mail (novotny.vlada@gmail.com), nejpozději den před konáním soutěže.

Vyplněním osobních údajů na webové adrese www.ffcosplay.cz vyjadřuje účastník soutěže souhlas ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“ ) a ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže organizátorovi.

Souhlas ke zpracování osobních údajů pro účely soutěže je dán po dobu jejího provádění. Po skončení soutěže budou údaje vymazány.

V souladu s § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., a GDPR dále též Team FFCosplay (dále jen organizátor) tímto informuje poskytovatele osobních údajů o tom, že zpracování osobních údajů bude prováděno organizátorem v prostorách organizátora automatizovaně prostřednictvím prostředků výpočetní techniky a manuálně, a to jednotlivými pověřenými zaměstnanci organizátora. Osobní údaje budou zpřístupněny i staffu organizátora. Poskytovatel údajů má dále právo, (i) vzít souhlas kdykoliv zpět, (ii) požadovat po organizátorovi informace, jaké osobní údaje poskytovatel osobních údajů zpracovává (iii) požádat organizátora o vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, (iv) vyžádat si u organizátora přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, (v) požadovat, aby organizátor osobní údaje poskytovatele osobních údajů odstranil, (vi) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na organizátora nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Využije-li poskytovatel údajů svých práv specifikovaných výše, je správce povinen poskytovateli údajů vyhovět bez zbytečného odkladu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je nezbytný pro účast v soutěži. Obdrží-li organizátor či pořadatel nesouhlas, zpětvzetí souhlasu nebo žádost o výmaz osobních údajů, má toto automaticky za následek zrušení účasti příslušného účastníka v této soutěži bez náhrady.

Tento výslovný souhlas organizátorovi zahrnuje zejména souhlas: ke zpracování a volnému pohybu osobních údajů, kterými jsou Jméno, Příjmení a Email poskytovatele údajů.

Úplná pravidla soutěž jsou k dispozici zde Vyplněním a odesláním osobních údajů poskytuje účastník soutěže souhlas s podmínkami a pravidly soutěže, stejně tak jako poskytuje souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud účastník nepřijme tyto podmínky nemůže se soutěže zúčastnit.

© 2023 Organizační tým FF Cosplay