Menu

Porota

Informace o porotě FF Cosplay

  • Kostýmy bude hodnotit pětičlenná porota, složená ze zástupců různých fandomů, kteří se vyznají v kostýmech. Výjimkou bude porotce-laik z řad organizátorů Festivalu Fantazie.
  • Jelikož už se někteří potenciální porotci setkali s řiťolezectvím ze strany potenciálních soutěžících, budou členové poroty představeni až těsně před začátkem soutěže.

© 2023 Organizační tým FF Cosplay